Kancelaria prawna – usługi

W zakresie działalności naszej Kancelarii Adwokackiej z Wrocławia mieści się zarówno obsługa prawna przedsiębiorców, jak i Klientów prywatnych. Świadczone usługi obejmują pomoc z zakresu różnych dyscyplin prawa: rodzinnego, spadkowego, mieszkaniowego, a także cywilnego czy gospodarczego. Do kancelarii zgłaszają się klienci zainteresowani pomocą adwokata w uzyskaniu rozwodu czy ustaleniu wysokości alimentów.

KANCELARIA OFERUJE POMOC PRAWNĄ DLA FIRM ORAZ OSÓB PRYWATNYCH

Usługi kancelarii dla firm

Stała i doraźna obsługa prawna

kompleksowa pomoc prawna na zasadach ustalonych indywidualnie, zgodnie z potrzebami firmy; obsługa prawna przedsiebiorców, spółek handlowych i cywilnych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszen i innych podmiotów prawnych

Zakładanie spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji

doradztwo, sporządzanie dokumentów koniecznych do założenia i zarejestrowania podmiotu

Umowy

przygotowywanie projektów umów i opiniowanie umów zawieranych w obrocie gospodarczym, m.in. umów: sprzedaży, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, umów i aktów założycielskich spółek, spółdzielni i wiele innych

Opinie prawne

sporządzanie opinii prawnych

Procesy sądowe

przygotowywanie pozwów, apelacji i innych pism procesowych, reprezentacja przed Sądem

Windykacja wierzytelności

przedsądowe wezwania do zapłaty, udział w negocjacjach, przygotowywanie pozwów o zapłatę i reprezentacja przed Sądem, przygotowywanie wniosków egzekucyjnych i współdziałanie z Komornikiem w toku prowadzonej przez niego egzekucji

Usługi kancelarii dla osób prywatnych

Sprawy karne

obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego, obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym, reprezentacja poszkodowanego w postępowaniu karnym

Sprawy rodzinne

porady, przygotowywanie pism procesowych, reprezentacja w postępowaniu sądowym, m.in. w sprawach: o rozwód, o separację, o alimenty, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o podział majątku, o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami i innych

Sprawy spadkowe

porady, przygotowywanie pism procesowych, reprezentacja w postępowaniu sądowym, m.in. w sprawach: o stwierdzenie nabycia spadku, o ustalenie nieważności testamentu, o dział spadku, o zachowek i innych

Sprawy mieszkaniowe

porady, przygotowywanie pism procesowych, reprezentacja w postępowaniu sądowym, m.in. w sprawach: o eksmisję, o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu, o przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej i innych

Sprawy pracownicze

przygotowywanie pozwów, apelacji i innych pism procesowych, reprezentacja w postępowaniu sądowym, m.in. w sprawach: o zapłatę wynagrodzenia, o zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych, o sprostowanie świadectwa pracy, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę i innych

Sprawy administracyjne

reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, przygotowywanie odwołań od decyzji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sprawy cywilne

porady, przygotowywanie pism procesowych, reprezentacja w postępowaniu sądowym, m.in. w sprawach: o zapłatę, o odszkodowanie, o wydanie rzeczy i innych

 
element strony
strona fragment
o kancelarii kwalifikacje usługi doświadczenie honorarium kontakt opisz sprawę element
mapa
 

Kancelaria Adwokacka adw. Dagmara Puciłowska, Wrocław 50 – 080 ul. Psie Budy 10/11 lok. 3
Tel. fax: 0 - 71 341 – 81 – 93 , Tel. kom.: 0 – 506 – 07 – 95 – 95

 
odstęp odstęp odstęp odstęp odstęp odstęp odstęp odstęp odstęp odstęp odstęp odstęp odstęp odstęp